W co gmina zamierza zainwestować w tym roku? Przede wszystkim w budowę i modernizację dróg. Planowana jest budowa ul. Fiołkowej w Bartągu oraz modernizacja ulicy Rumiankowej i Jeziornej, Przyrodniczej w Bartągu oraz drogi Gyźliny-Zielonowo.

Kolejną inwestycją ma być utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych w Bartągu, Tomaszkowie oraz Dorotowie i Majdach.

Zakupy transportowe
Przewidziane są również następujące zakupy: 4 autobusy dla komunikacji publicznej oraz samochód strażacki i specjalistyczny sprzęt dla OSP Bartąg. Część środków gmina przeznaczy też na oświatę, m.in. na powstanie oddziału Szkoły Podstawowej w Bartągu.

Bezpieczeństwo mieszkańców
Nowe oświetlenie uliczne w Stawigudzie, Majdach i Wymoju z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców po zmroku. Gmina dba również o to, aby mieszkańcy mieli gdzie odpoczywać. Planowane jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bartągu, Dorotowie oraz Majdach, a w gminie Stawiguda mają powstać pomosty.

W tym roku zostanie również przygotowana dokumentacja do następujących inwestycji: budowa parkingu w Rusi oraz modernizacja następujących dróg: Bartąg-Ruś, ul. Jarzębinowej i ul. Fermowej w Stawigudzie, ul. Wędkarskiej w Tomaszkowie, ul. Polnej w Bartążku.
Jak wynika z przedstawionych planów, w tym roku gmina zrealizuje wiele inwestycji, w szczególności drogowych.

Inwestycje mają na celu poprawę komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

(Fot. PxHere / CC0)