W sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie mieszkanki gminy zostały przywitane kwiatami wręczonymi przez strażaków i poczęstowane tortem. Wśród wesołych rozmów i przy słodkościach przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich ze Stawigudy, Rusi i Gryźlin czas umilały występy zespołów:
Kosejder,
Baby Ruśkie + 2 Promile
gwiazdy wieczoru – zespołu Trzy Gitary.

Odbyło się też losowanie 90 nagród w konkursie zorganizowanym przez gminę Stawiguda, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ufundowanych przez partnerów akcji. Były to m.in. kosze z upominkami, vouchery do restauracji, teatru i wejściówki na baseny.

Międzypokoleniowo
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza wszystkich mieszkańcow do udziału w przeglądzie artystycznym „Rodzina Artystycznie Zakręcona”, który odbędzie się 19 maja 2018 r. o godz. 11.00 w GOK. W przeglądzie mogą wziąć udział rodziny zamieszkujące na terenie gminy Stawiguda – rodziny składające się z przedstawicieli co najmniej dwóch pokoleń np. babcia z wnuczką, mama z córką, tata z synem. Celem przeglądu jest bowiem integracja międzypokoleniowa wyrażana poprzez wspólną zabawę. Projektami mogą być prezentacje muzyczne (instrumentalne, wokalne), poetyckie, teatralne, taneczne.

Rodzinny przegląd artystyczny „Rodzina Artystycznie Zakręcona” organizowany jest w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia”.

(MW / Fot. Pixabay / CC0)